چه میشود اگه به شما بگوییم که میتوانید حتی در مسافرتتان به محیط زیست کمک کنید

دنیا هر روز به خاطر آسیبی که به آن وارد میکنیم تغیر می کند. افزایش دمای هوا، سیل و آبهای آلوده، تمام این ها را ما انجام می دهیم. ما باید عاداتمان را برای آینده سیاره مان تغیر دهیم. مسافرت یکی از این عادت هاست

چه میشود اگه به شما بگوییم که میتوانید حتی در مسافرتتان به محیط زیست کمک کنید

چه میشود اگه به شما بگوییم که میتوانید حتی در مسافرتتان به محیط زیست کمک کنیددنیا هر روز به خاطر آسیبی که به آن وارد میکنیم تغیر می کند. افزایش دمای هوا، سیل و آبهای آلوده، تمام این ها را ما انجام می دهیم. ما باید عاداتمان را برای آینده سیاره مان تغیر دهیم. مسافرت یکی از این عادت هاست، یک برند جدید به نام “Eco BNB” به وجود آمده که مثل “air BnB” کار می کند.

ایده “Eco BNB” ایجاد کمترین آسیب به محیط زیست برای مسافرت است. شما می توانید انواع مختلفی از هتل ها و خانه ها مثل خانه های ارگانیک، روستاهای قدیمی، خانه های درختی، هتل های دوستانه اقتصادی و خانه های کوهستانی به همراه گواهی محیط زیست استفاده کنید.

10 اصل برای تبدیل شدن به یک Eco-BnB

1- کالاهای ارگانیک و محلی: استفاده از کالاهای محلی و ارگانیک برای محیط زیست مفید است چرا که به طور میانگین هر کالا 500 کیلومتر حمل و نقل میشود. با رشد کالای خود، میتوانید جلوی انتشار 925 گرم کربن را بگیرید که این معادل 35 درخت است.
2- خانه های سبز: آژانس بین المللی انرژی میگوید که ساختمان های موجود 40 درصد از انرژی مصرفی در دنیا و همچنین 24 درصد از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده اند. خانه های سبز که انرژی را خودشان فراهم میکنند که میتوانند 65 درصد در انرژی مصرفی صرفه جویی کنند. یک اطاق با ابعاد 20 متر مربع میتواند از انتشار 2991 گرم در محیط زیست که معادل 76 درخت است جلوگیری کند.
3- انرژی 100 درصد تجدید پذیری: انرژی بادی، انرژی خورشیدی، گرمایش طبیعی ویا سایر انرژی های تجدید پذیر که میتوانند متناوبا برای تامین انرژی استفاده شوند. روشنایی، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی، یخچال و غیره. با در نظر گرفتن میانگین مصرف با استفاده از آنها برای یک اتاق 20 متر مربع، میتوانید تا جلوی انتشار 1581 گرم کربن را معادل 58 درخت است بگیرید.
4- پنل های خورشیدی: پنل های خورشیدی را نه تنها برای استفاده گرمایش آب بلکه برای گرمایش از کف و استخرهای داخلی نیز قابل استفاده است.
5- لامپ های کم مصرف: لامپ های کم مصرف 80 درصد کمتر انرژی مصرف میکنند. یک لامپ 60 وات معمولی برای 5 ساعت 222 گرم دی اکسید کربن انتشار میدهند که معادل 8 درخت است.
6- محصولات تمیز کنند دوستار محیط زیست: میتوانید از انتشار 35 گرم کربن با استفاده از مواد شوینده ساخته شده از محصولات طبیعی جلوگیری کنید.
7- بازیافت بیش از 80 درصد ضایعات: اگر شما از وسایل در خانه استفاده دوباره کنید، میتوانید 80 درصد از زباله خود بکاهید. که معادل با کاشت 29 درخت و ذخیره 788 گرم کربن در هفته است.
8- استفاده کمتر از وسایل نقلیه: با استفاده ار حمل و نقل عمومی در هر 10 کیلومتر میتوانید از انتشار بیش از 1370 گرم کربن جلوگیری کنید که معادل با 50 درخت است.
9- دوش های کم مصرف: با استفاده از دوش های کم مصرف میتوانید هر روز تا 102 لیتر در آب صرفه جویی کنید که معادل با جلوگیری از انتشار 26 گرم کربن و تقریبا معادل با یک درخت است.
10- استفاده از آب باران: آب باران را میتوان در شستوشو در توالت و آب دادن به باغ استفاده کرد. با شستن و آب دادن 25 متر مربع باغ با آب باران میتوانید از مصرف 200 لیتر آب را صرفه جویی کنید و از انتشار 52 گرم کربن بکاهید که معادل با 2 درخت در روز است.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل بزنید

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype