بسیاری از گردشگران در استانبول

این گزارش ها توسط فرماندار استانبول اعلام شده، گزارش اعلام میکند که در طی 5 ماه اخیر، تعداد 5.5 میلیون گردشگر از استانبول دیدن کرده اند. در یک سال اخیر این تعداد 11% افزایش یافته است و وزرا انتظار 15 میلیون بازدید کننده را برای امسال دارند.

بسیاری از گردشگران در استانبول

بسیاری از گردشگران در استانبولاین گزارش ها توسط فرماندار استانبول اعلام شده، گزارش اعلام میکند که در طی 5 ماه اخیر، تعداد 5.5 میلیون گردشگر از استانبول دیدن کرده اند. در یک سال اخیر این تعداد 11% افزایش یافته است و وزرا انتظار 15 میلیون بازدید کننده را برای امسال دارند.

علی یرلیکایا که فرماندار استانبول است گفت که "در این 5 ماه ما 5.5 میلیون میهمان داشتیم و این رقم رشد 11% را نشان میدهد. بیشتر مسافران ما از آلمان، ایران و روسیه هستند. جمعیت ما 15 میلیون نفر است، ما امیدواریم همین میزان بازدید کننده داشته باشیم.

استانبول که بخاطر رتبه سوم در اروپا و دهم در جهان برای داشتن بیشترین گردشگر شناخته میشود. با این که استانبول شهری پر از تاریخ و پایتخت تریکه ست، با این حال وزیر گردشگری هر روز به دنبال بهبود کیفیت و راحتی استانبول است.

*نام و نام خانوادگی

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

ایمیل بزنید

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

*تلفن

پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

Skype