sort-gridsort-list

دمیرتاش

دمیرتاش یک منطقه تعطیلات خوب در آلانیا است. ویرانه های سیدرا در مرزهای منطقه نام خود را به این منطقه می دهد. بعدها، آن را به دمیرتاش تغییر داده است. این منطقه دارای مزایای آب گرم دریای مدیترانه است. همچنین، شبها برای شما مناسب است که از آب و هوای داغ منطقه مدیترانه دور شوید. عمدتا آفتابی و فصل تعطیلات طولانی است.


  *نام و نام خانوادگی

  پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

  ایمیل بزنید

  پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

  *تلفن

  پر کردن این قسمت‌ها ضروری است

  Skype